0 0
مازندران، جویبار
011-42561218

گواهینامه ها

دستاوردها و افتخارات گروه صنعتی فولاد جویباران

ما مجموعه ای هستیم که به چیزی جز موفقیت در همه ابعاد و حرکت درست برای جهان همیشه در حال تغییر، با پیشگامی در نوآوریها و خلق ایده های جدید و به کارگیری بروزترین فناوری ها نمی اندیشیم و برای رسیدن به آن از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم بود.

کسب اطلاعات بیشتر

صادرکننده نمونه و برتر استان مازندران

تقدیر از جناب آقای ظاهری مدیرعامل گروه صنعتی فولاد جویباران به پاس صادارت موفق سایر کشورها.

تقدیرنامه

تقدیر از مدیرعامل گروه صنعتی فولاد جویباران به پاس بیش از یک دهه تولید، خدمت و صادرات موفق

تندیس رعایت حقوق مصرف کننده

گروه صنعتی فولاد جویباران در سال 1395 موفق به دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کننده گردید

واحد نمونه صنعتی سال 1394

تندیس واحد نمونه استانی سال 1394 به گروه صنعتی فولاد جویباران اهدا شد.

کارآفرین برتر استان مازندران

جناب آقای ظاهری مدیرعامل گروه صنعتی فولاد جویباران در سال 1394 به عنوان کارآفرین برتر استان مازندران معرفی شدند.