0 0
مازندران، جویبار
011-42561218

لیست قیمت

گروه صنعتی فولاد جویباران

Jouibaran Steel Industrial Group Co

محصول (رابیتس)
چشمه
طول و عرض
قیمت
رابیتس 13 ستون 680 گرمی
3
50 × 220
رابیتس 13 ستون 780 گرمی
3
50 × 220
رابیتس 13 ستون 850 گرمی
3
50 × 220
رابیتس 13 ستون 900 گرمی
3
50 × 220
رابیتس 13 ستون 950 گرمی
3
50 × 220
رابیتس 13 ستون 1010 گرمی
3
50 × 220
رابیتس 13 ستون 1150 گرمی
3
50 × 220
رابیتس 13 ستون 1180 گرمی
3
50 × 220
محصول (مفتول)
ضخامت مفتول
وزن
قیمت
مفتول 1.5 سیاه
1.5
14 - 17
مفتول 2.5 سیاه
2.5
14 - 17
مفتول 3 سیاه
3
14 - 17
مفتول 4 سیاه
4
14 - 17
محصول (فنس)
چشمه
ضخامت مفتول
قیمت
فنس 2 × 2
3.5
2.0 میلی‌متر
فنس 3 × 3
4
2.0 میلی‌متر
فنس 4 × 4
4
2.0 میلی‌متر
فنس 5 × 5
3
2.0 میلیمتر
محصول (فنس)
چشمه
ضخامت مفتول
قیمت
توری حصاری 6 مفتول 2.2
3.5
2.0 میلی‌متر
توری حصاری 6 مفتول 2.4
4
2.0 میلی‌متر
توری حصاری 7 مفتول 2.2
4
2.0 میلی‌متر

برای استعلام آخرین قیمت و ثبت سفارش تماس بگیرید