معرفی مدیران

3 / 10
از 2 کاربر

مدیر عامل: مهندس علی ظاهری  علی ظاهری

   

مدیر عامل: مهندس حسن ظاهری حسن ظاهری

مدیر مالی (مسئول اداری) : مجید علیزاده علیزاده

مدیر مالی (رئیس حسابداری) : سید محمد موسوی موسوی

مدیر بازرگانی و فروش (داخلی) : محمد ثنایی مقدم ثنایی

مدیر بازرگانی و فروش (خارجی) : احمد یعقوبی یعقوبی

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :