مفتول سیاه

مفتول سیاه (Black wire)

مفتولهای سیاه طی فرآیند کشش از میلگردهای کششی و حرارت دیدن در کوره در دمای بالا تولید می گردد که این کشش و حرارات آنرا نرم و انعطاف پذیر می کند. مشخصات و کاربرد این محصول بر اساس قطر:

مفتولهای آرماتور بندی:

قطر 1.2 الی 1.7 میلیمترکه بیشتر در آرماتوربندی بکار می رود و وزن هر کلاف آن معمولا بین 22 الی 24 کیلوگرم می باشد.

مفتولهای قالب بندی:

مفتول 2 الی 2.5 میلیمتر در قالب بندی و بستن قالبهای فلزی کاربرد دارد و وزن هر کلاف آن معمولا بین 23 الی 25 کیلوگرم می باشد.

مفتولهای  صنعتی و ساختمانی:

قطر 3 الی 5 مصارف صنعتی ، ساختمانی، نجاری و بسته بندی بکار می رود و وزن هر کلاف آن معمولا بین 60 الی 100 کیلوگرم
 می باشد.

مفتولهای شاخه و کشاورزی:

این محصول در قطر مفتول متغیر از 2 الی 10 میلیمتر در اندازه های مختلف بصورت شاخه تولید می گردد.

این شرکت این قابلیت را دارد که تمامی سایزهای مورد نیاز را چه بصورت استاندارد بازار وچه بصورت سفارشی بصورت آنیل(پخته) و خام در قطر کلافهای گوناگون برای مشتریان تولید کند. از مهمترین مزیتهای مفتول تولیدی این شرکت استفاده از مواد اولیه مرغوب (میله گردهای کششی) و همچنین دوبار پخت بودن آن برای نرمی و انعطاف پذیری بهتر حین کار می باشد.