فنس (توری پرسی)

توری پرسی (Crimped Wire Mesh)

محصول توری پرسی در ابعاد 2x1 متر با مفتولهای دنده شده به قطر 2 تا 5 میلیمتر بافته شده و بصورت موجدار پرس می گردد. چشمه های این محصول از 2 تا 5 سانتیمتر می باشد. مجموعه این آمادگی را دارد با توجه به نیاز وسفارش مشتری توری را در ابعاد، قطر و چشمه های مختلف تولید نماید.  موارد کاربرد این توری در ساخت قفسهای حیوانات،استفاده بعنوان سرند در معادن و پروژه های ساختمانی و راهسازی،استفاده در فنداسیونها و دیواره ها در بتون ریزی ها و مش بندی،محصور کردن باغات،زمینهای کشاورزی و ورزشی،حفاظ بندی درب و پنجره،اتاق سازی ماشین های باری می باشد.