رابیتس

محصول رابیتس این شرکت طی فرآیند برش،پرس و کشش از بهترین ورقه های گالوانیزه گرم تولید می شود. ابعاد آن بصورت استاندارد 240*60 سانتی متر و مساحت آن 1.44 متر مربع می باشد. مشخصه اصلی رابیتس تعداد ستونهای ستون های واقع در محور طولی رابیتس  می باشد که در انواع ستونهای  9 ،11 ، 13 و 15 ستون تولید می گردد.

کاربرد:

گچ بری و گچ کاری، سقفهای کاذب، دکور بندی و دکورسازی ،پوشش آرماتور،تیر آهن و بتن های سیمانی ،آرک آشپرخانه، ترمیم ساختمان، پوشش کانالها ، دکوراسیون، گلوئی، گل های سقفی، اپن آشپزخانه

رابیتس های گالوانیزه تولیدی این شرکت با برند "پرشین رابیتس" در وزنهای  330 تا 1400 گرم در هر برگ  تولید و در بسته های صد تایی بسته بندی می شود. این شرکت با توجه به نیاز مشتریان، این توانایی را دارد که رابیتسها را بر اساس ابعاد مورد نیاز بصورت سفارشی تولید و بسته بندی نماید.