استانبولی

استانبولی

این محصول بااستفاده از ورقهای گالوانیزه در قطرهای 52 - 50 - 48 - 54 سانتیمتر در وزنهای مختلف تولید می‌شود.

کاربرد:

 استانبولی بعنوان تشت ملات سازی و گچ سازی در ساخت ملات و گچ در کارهای ساختمانی ، ساخت سازه ، بنایی و مجسمه سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد